3Δ εκτύπωση στην κατασκευαστική βιομηχανία. Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον
Πέμπτη, 27 Μάϊου 2021 – 15:00 – 17:30

Ο Σώστρατος-Σύλλογος Φίλων και Αποφοίτων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: 3Δ εκτύπωση στην κατασκευαστική βιομηχανία. Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον, Πέμπτη, 27 Μάϊου 2021 – 15:00 – 17:30

Στο διαδικτυακό σεμινάριο θα παρουσιαστούν η πρόοδος που έχει επιτευχθεί και οι προκλήσεις που αναδεικνύονται από την εισαγωγή της 3Δ εκτύπωσης στην κατασκευαστική βιομηχανία. Θα παρουσιαστούν οι εξελίξεις και οι προβληματισμοί που διατυπώνονται για την τεχνολογία της 3Δ εκτύπωσης από τον κατασκευαστικό κλάδο, τα μελετητικά γραφεία και θα διατυπωθεί η ακαδημαϊκή προσέγγιση. Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Προσκεκλημένοι ομιλητές:

• Prof.   Cristian Cremona, Technical and R&D Director, Bouygues Travaux Publics,

• Prof.   Philippe Block, Institute of Technology in Architecture at ETH Zurich.

•   Gijs Van Der Velden, CEO at MX3D.

•   Marina Konstantatou, Specialist Modelling Group at Foster and Partner.

Συντονιστική επιτροπή:

• Νίκος Δ. Λαγαρός (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

• Giuseppe Marano (Politecnico di Torino)

• Bruno Briseghella (Fuzhou University)

• Humberto Varum (Universidade do Porto)

Υπό την αιγίδα του   ADDOPTML project και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χορηγός:   OptiStructure

Δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο. Δηλώσεις συμμετοχής:   https://bit.ly/3gMlcIP